Vad är Rätten till staden Göteborg?

Under hösten 2013 träffades representanter för Staden vi vill haAllt åt alla GBGNätverket Pennygångens Framtid samt Gårda Boendeförening. Resultatet av mötet blev att nätverket Rätten till staden (Göteborg) bilades.

Rätten till staden (Göteborg) kommer att vara ett nätverk som består av självständiga organisationer och nätverk. Syftet är att samla grupper som arbetar med stads- och bostadsfrågor.

Den gemensamma parollen för Rätten till staden är att “staden ska vara till för alla de som vistas i den”.

Nuvarande medlemsorganisationer:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s