Author: rattentillstaden

Rätten till staden – första offentliga mötet

Nätverket Rätten till staden har bildats av fyra fristående nätverk (Staden vi vill ha, Allt åt alla GBG, Nätverket Pennygångens Framtid samt Gårda Boendeförening).

Syftet med Rätten till staden är att öka kontakten mellan olika nätverk som arbetar för att staden ska vara en stad för ALLA som vistas i den.

Torsdag 21/11 kl. 19.00 kommer representanter för de olika nätverken att berätta om sitt respektive arbete och det kommer finnas möjlighet för nya nätverk att gå med i Rätten till staden.

Läs mer om evenemanget på Facebook.